Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 969, 243v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El prior i el convent del monestir de Santa Maria del Espino, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Burgos, supliquen que es confirmin alguns indults concedits pels papes anteriors. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 101r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Pere [Estornell], bisbe de Tempio, a Sardenya, i el suplicant Gavino Carroz, canonge de Tempio, sobre la possessió del benefici canonical perpetu de Sant Pere de Tempio, que el mateix Gavino posseïa, i la prebenda de Sant Jaume de la vila de Luras, a la mateixa diòcesi, “olim ad mensam episcopalem Civitaten. pertinens”. Tots dos havien arribat a una concòrdia: els dos beneficis havien de retornar al bisbe i a Gavino se li donaria el benefici canònic de la vila d’Agios [Aggius] i la prebenda de Sant Joan de Villalba, a la mateixa diòcesi. // Tots dos supliquen que es confirmi l’esmentada concòrdia. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 002v-003r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El prior i el convent del monestir de Santa Maria de la Sisla, extramurs de Toledo, de l’orde dels frares de Sant Jeroni, havien exposat al papa Pau II que Fernando Gómez, canonge de Sevilla, havia renunciat una església “sine cura” de Santa Maria d’Oliva, “heremitorium [eremitori] nuncupatam”, “infra arcipresbiteratum de Maqueda”, a la diòcesi de Toledo, que normalment era governada pels mateixos frares. Pau II, a instàncies del prior i el convent del monestir i del rei Enric de Castella i Lleó, havia nomenat una comissió de jutges per comprovar si el monestir tenia realment dret a la seva provisió com a possessor de certes lletres i, en cas afirmatiu, d’unir-la al monestir. Així, doncs, un dels jutges, Bernardo, abat del monestir de Santa Maria de Monte Sion, la va concedir al monestir. Més tard, com que es dubtava sobre la provisió, els suplicants havien sol·licitat una altra provisió al papa Sixt IV. // Els suplicants, com que tenen dubtes sobre la concessió, sol·liciten que se’ls confirmi la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 247v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa fora de la cúria romana davant de l’oficial de València entre el suplicant Joan Ferrer, “utrusque juris doctor” de València, “actorem”, i una certa Miquela Cordà?, dona de la diòcesi de Lleida, “ream”, que havia contractat matrimoni “per verba de presenti” amb ell, sobre certs “molestantibus jactantibus perturbatione in quietibus et impedimentis”. La dona havia apel·lat a la cúria de Tarragona i el jutge va dictar una sentència definitiva contra ella afirmant que el seu assetjament era inadequat, va anul·lar el matrimoni i va imposar el silenci perpetu a la dona. Després es van dictar altres sentències d’apel·lacions // Joan, que desitjava mullerar-se amb una altra dona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de confirmar les sentències. “Fiat ut petitur de confirmatione R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 210v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’abadessa i les monges del monestir de Santa Maria de la Consolació de la ciutat de Calabazanos, de l’orde de Santa Clara, a la diòcesi de Palència, havien exposat al papa Alexandre VI que una lletra del papa Innocenci VIII establia que només es permetria entrar 50 monges al monestir i a voluntat del difunt [Íñigo Manrique de Lara], arquebisbe de Sevilla, fill de la fundadora Leonor. Més tard, el mateix [Roderic de Borja], quan només era vicecanceller pontifici, va elevar el nombre fins a 55. // Les suplicants sol·liciten que es confirmi el nombre de 55 i que les monges només hi puguin ingressar per concessió d’[Íñigo Manrique de Lara] bisbe de Còrdova, nebot de la fundadora. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 961, 196r-196v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Antoniotto [Pallavicini], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia, la facultat d’unir la canongia amb prebenda que posseïa a l’església de Sevilla amb el benefici simple servitori de l’església parroquial “invicem unitis” dels Sants Miquel i Jaume de la ciutat de Jerez, a la mateixa diòcesi, que el difunt bisbe de Mondoñedo havia posseït. // El papa Alexandre VI confirma “motu proprio” la unió a favor del cardenal. “Fiat motu proprio R[odericus]”.
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 780, ff. 164r-165r.

Reg. Suppl. 961, 125r-125v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre els suplicants, l’abat i el convent del monestir de Sant Salvador d’Oña, d’una part, i el prior del priorat de Valladolid, de l’altra, sobre la possessió d’una certa granja (“grangia”). La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió s’havia arribat a una concòrdia entre les parts. // Els suplicants, que vivien sota la regla de l’observança i en clausura perpètua, per tal de cessar les controvèrsies, sol·liciten la confirmació de la concòrdia. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: El text de la súplica és il·legible a causa de les taques de tinta. Per tant, és impossible conèixer els termes d’aquesta concòrdia.

Reg. Suppl. 967, 208r-208v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego Serrano, ardiaca de Robleda, a l’església d’Astorga, escriptor de lletres apostòliques, cubiculari i familiar del papa Alexandre VI, havia obtingut del papa Innocenci VIII unes lletres expectatives d’unió d’altres beneficis amb l’ardiaconat i la canongia amb prebenda que ja posseïa a la mateixa diòcesi. // Diego suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la confirmació de les citades lletres. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 965, ff. 218v-219r.

Reg. Suppl. 967, 141r-141v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/ 09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia designat Giusto de “Vonennis” [Bonanni?], prebost de l’església de Cortona “seu” cubiculari seu, com a comissari i jutge per reformar i reduir a l’obediència els monjos rebels del monestir de Sant Isidor [San Isidoro del Campo], de l’orde de Sant Jeroni, a prop de la ciutat de Sevilla, amb el consentiment d’Enrique de Guzmán, duc de Medina Sidonia, i el suport dels reis d’Espanya. // Juan Morgarcio? i Fulginus N., monjos del citat monestir, supliquen que es confirmi qualsevol absolució o dispensació concedida per Giusto. “Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 966, 100r-100v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts de la diòcesi de Santiago de Compostel•la s’establia que els doctors en ambdós drets i els llicenciats en teologia tindrien preferència en l’obtenció de canongies amb prebendes. // El degà i el capítol de la mateixa diòcesi supliquen que es concedeixi a Diego de Muros, clergue de la diòcesi, la provisió de la primera canongia amb prebenda que hi vacarà. “Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie”.
 • Observacions: La súplica podria estar relacionada amb la del reg. Supp. 965, f. 13v. La mateixa súplica, amb data diferent (1492/12/17), es troba al reg. Suppl. 963, f. 103v-104r.

Reg. Suppl. 963, 296r-296v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Joan d’Urgell (“Urgelli”), mestre en teologia, canonge de Barcelona, de l’orde de Santa Maria de la Mercè “redemtionis captivorum sub regula S. Augustini”, havia estat elegit mestre general de l’orde, càrrec que era vacant per la mort d’Antoni Morell, l’últim mestre general. // Joan suplica que se li concedeixi la gràcia especial de confirmar-li l’elecció. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 963, 259v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El ministre i els frares de l’orde de framenors del regne de Sicília supliquen que se’ls concedeixi la gràcia especial de confirmar-los alguns privilegis que posseïen a l’illa, encara que temps enrere alguns d’ells n’havien abusat amb gran escàndol. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 963, 043v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants del capítol de l’església d’Urgell sol•liciten que sel’s concedeixi la gràcia especial de confirmar algunes prerrogatives dels estatuts de la mateixa església. “Fiat R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 964, 259r-259v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Lope de Tamayo, escolàstic de l’església de Palència, havia erigit una capella sota la invocació de Sant Andreu a l’església parroquial de la ciutat de Piedrahíta, a la diòcesi d’Àvila, amb el consens dels eclesiàstics locals i del bisbe i amb l’obligació de celebrar diverses misses per als seus difunts. // El suplicant i els eclesiàstics locals sol•liciten que se li concedeixi la gràcia especial de confirmar els indults concedits. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 276v-277r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La suplicant Inés de Castilla, monja del monestir de Santo Domingo el Real de Toledo, sota la cura de l’orde dels frares predicadors, havia sol•licitat la concessió d’algunes prerrogatives a Gioacchino Turriano, venecià, “sacre teologie professori” i general del dit orde. // La suplicant sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la confirmació d’aquestes prerrogatives. “Fiat ut petitur de confirmatione. R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 964, 147r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial dels llocs de Valdemoro i Portarrim?, a la diòcesi de Conca, vacant per la mort de Juan López ("Lapi"), havia estat concedida al suplicant Fernando Sánchez de Gassión, prior de l’església de Sigüenza i capellà de la seu apostòlica, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Sixt IV. Més tard s’havia obert una causa entre el suplicant i Gómez de Mata, “scolasticus” de l’església de Conca, sobre la possessió del benefici. Per resoldre la causa es va crear una comissió que confirma la possessió del benefici al suplicant. // Fernando suplica que se li concedeixi la gràcia especial de confirmar la provisió del benefici. "Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie".
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 964, 066r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Martí V havia concedit algunes indulgències al mestre i als frares de l’orde de Santa Maria de la Mercè “redemptionis captivorum sub regula S. Agustini” sobre les comandes, priorats, vicaries i altres beneficis del mateix orde. // El suplicant Joan Urgell, mestre general de l’orde, sol•licita que es confirmin les indulgències concedides a aquesta. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 964, 013v-014r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: P[ere] de Cardona, bisbe d’Urgell, havia concedit al suplicant Antoni de Ferrera, clergue d’Urgell i secretari i familiar seu, el vicariat de la diòcesi (“seu scribaniam vel secretarie officium vulgariter nuncupatum urgellensem vicariatum”). // El suplicant sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la confirmació papal de la concessió. “Concessum ut petitur in evidentem in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies