Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 777, 161r-162v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: García Gómez, clergue de la diòcesi de Plasència, posseïa un benefici perpetu simple servitori de l’església parroquial de Sant Joan de la ciutat de Béjar, a la diòcesi de Plasència, que Esteban Sánchez de Hervás (“Ervas”), “qui pro clerico se gerit”, li disputava a la cúria romana davant de diversos auditors. Els mateixos auditors havien dictat sentència dues vegades a favor de García, el qual, “possessione non habita”, havia cedit el dit benefici en mans del papa. // El papa Alexandre VI concedeix el benefici a Álvaro de Mérida, rector de les esglésies parroquials d’Holguera i de Riolobos, i assigna a García una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’aquelles esglésies, que el mateix Álvaro i els seus successors li pagaran, i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a Juan de Fuensalida, canonge de l’església de Toledo, i a l’oficial de Còria que executin la concessió.
 • Redacció: Chri. Corton. // "Gratis pro deo, pro paupere et iuravit, pro rescribendario A. de Mucciarellis, D. Serrano -P. Gormaz - "Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: La corresponent súplica, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 967, f. 181r.

Reg. Vat. 777, 150v-152v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI dispensa Francesc Soler, degà de l’església de Lleida, “decretorum doctori”, familiar i continu comensal seu, de qualsevol obligació o vincle existents perquè pugui administrar i gaudir dels fruits dels beneficis que hagi rebut i rebrà, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Lleida que executin la concessió.
 • Redacció: Chri. Crotonen. // "Gratis de mandato sanctissimi d.n. pape" Jo. Nilis, B. de Ziliano -M. de Thebaldis -"Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: La corresponent súplica es troba al reg. Suppl. 969, ff. 199v-200r.

Reg. Vat. 777, 142v-146r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El priorat del monestir de San Juan de Longavares de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Ceuta, havia estat concedit per l’autoritat apostòlica a “Johannes Johannis” [Juan Juan], canonge del mateix monestir. Als temps de Sixt IV s’havia obert una causa davant de Giovanni Antonio [Sangiorgio], bisbe d’Alexandria, entre “Jusardum” Alonso i Giusto [Baldini], bisbe de Ceuta, sobre la possessió del dit priorat. El bisbe d’Alexandria havia dictat sentència a favor de Juan i contra el bisbe, que va interposar una apel•lació. // Com que la causa quedava indecisa i Juan havia mort a la cúria ocupant el priorat, el papa Alexandre VI ordena al bisbe d’Alexandria que concedeixi a Gaspar de Pertusa, clergue de València, de subrogar-lo en la possessió i en els seus drets sobre el priorat.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro sollicitatore, pro rescribendario A. de Muciarellis -P. Gormaz- "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 777, 134r-136v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El priorat de Sant Martí “extra et prope muros” del lloc de Madrid de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Toledo, havia estat concedit per autoritat ordinària a Luis Méndez, monjo del monestir de Santo Domingo de Silos (“Zillos”) del mateix orde, a la diòcesi de Burgos. Més tard s’havia obert una causa davant de Felino de Sandeis, auditor del sacre palau apostòlic, entre ell i Juan García, monjo del mateix monestir. L’auditor havia dictat sentència a favor de Juan i contra Luis, que havia interposat una apel•lació. Per arribar a una conclusió, Juan havia cedit en mans del papa els drets que posseïa sobre el benefici. // El papa Alexandre VI admet la cessió, concedeix el priorat a Luis i ordena als tresorers de les esglésies de Palència i Burgos i a l’oficial de Toledo que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // B. Capocius, D. Serrano - A. de Lerma - "Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: Dues còpies de la súplica corresponent es troben als reg. Suppl. 970, ff. 27v-28r (amb data 1493/03/05) i Suppl. 971, ff. 36r-37r (amb data 1493/03/28).

Reg. Vat. 777, 132v-133v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Diego de Albarracín (“Albarazin”), clergue de la diòcesi de Cartagena, la provisió de la porció “prestimonialis” de Puente Guadajoz (“Guadayos”), a la diòcesi de Còrdova, vacant per la mort del clergue Gonzalo de Zamora, el seu últim possessor. Més tard, Diego havia cedit el dit benefici en mans del mateix papa, “litteris apostolicis super ea non confectis”. // El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Carmona, àlies de Bilches, clergue de la diòcesi de Sevilla, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici i ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Còrdova que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." Jo. Nilis -P. Tuba - "Collatum" D. de Attavantis (133v).

Reg. Vat. 777, 122r-124v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Bernardo Boil [Bernat Boïl], frare de l’orde dels menors i vicari del mateix orde als regnes d’Espanya, la llicència per administrar la religió i elegir les persones que aniran a evangelitzar les terres novament descobertes pel rei Ferran i la reina Isabel “Castelle et Legionis Aragonum et Granate”, tal com ells han demanat específicament.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi d.n. pape pro rescribendario A. de Mucciarellis -N. Casanova - "Collatum" Filippo de Pontecorvo

Reg. Vat. 777, 101r-103v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit “motu proprio” a Joan [Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, la provisió de la preceptoria de la “domus” de Sant Antoni de la diòcesi d’Alby, a França, de l’orde de Sant Agustí, vacant per la mort de Gerardus Martini. Més tard el cardenal, “litteris apostolicis super ea non confectis”, havia cedit en mans del mateix papa la dita preceptoria, que la va concedir a Antoni, abat del monestir de Sant Antoni del mateix orde, a la diòcesi de Vienne. // El papa concedeix al cardenal, per les despeses, una pensió anual de 70 florins d’or de cambra sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la dita preceptoria, que el mateix abat Antoni li pagarà, i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Alby que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // Phy. Poscus -"Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 777, 089r-093r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Francisco de Valencia, clergue de la diòcesi de Zamora i escriptor, la provisió de la canongia amb prebenda i la cantoria de la diòcesi de Zamora, en virtut d’algunes lletres expectatives del papa Sixt IV. Més tard s’havia obert una causa entre Francisco i Pedro Miguel, àlies López, “qui se gerebat pro clerico”, capellà del rei Ferran i de la reina Isabel de Castella i Lleó, sobre la possessió dels dits beneficis, que van ser assignats a aquest últim per desig dels mateixos reis amb “facultate juris regredendi” per a Francisco. // El papa Alexandre VI confirma a Francisco, cubiculari, familiar i continu comensal seu, la dita facultat i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a Rodrigo de Cabredo, canonge de l’església de Lleó, i a l’oficial de Zamora que executin la concessió.
 • Redacció: Cri. Cortonen. // P. Sorio? - D. Gallectus - "Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: La súplica corresponent, amb data 1493/03/14, es troba al reg. Suppl. 973, ff. 130v-131r.

Reg. Vat. 777, 085r-086r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso de Arboleda, clergue de la diòcesi de Conca, “cursori” i familiar seu, la provisió de dos beneficis de les esglésies parroquials de Sant Miquel de Jaén i de Santa Maria de Rus, a la diòcesi de Jaén, vacants per la renúncia de Gonzalo de Castroverde, clergue de la diòcesi d’Astorga, i ordena a Juan de Fuensalida, canonge de l’església de Toledo, a Bartolomé de Luna, de la de Cartagena, i a l’oficial de Jáen que executin la seva possessió.
 • Redacció: Jo. Crothonen. // "Pro rescribendario A. de Mucciarellis, D. Serrano - J. de Lerma- "Collatum" Jacobus de Bonaparte

Reg. Vat. 777, 084r-085r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Antonio Talavera, familiar i continu comensal seu, la provisió de l’església parroquial de Tivissa (“Tiviza”), a la diòcesi de Tortosa, vacant per la renúncia d’Andrés de Paz, clergue de Burgos, que l’havia obtingut del papa Innocenci VIII per la renúncia del mestre Joan de Castellà [Castellar], clergue de València i notari del papa Alexandre VI, i ordena a [Giovanni Sacchi], bisbe de Ragusa, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Tortosa que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi d.n. pape pro rescribendario" A. de Mucciarellis- P. Gormaz -"Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: La súplica corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 975, ff. 85r-86v.

Reg. Vat. 777, 077r-078r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als ardiaques d’Alba (“Alva”), a l’església de Salamanca, i de Robleda, a la d’Astorga, i a l’oficial de Palència que executin la concessió d’una pensió anual de 8.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Valladolid, a la diòcesi de Palència, a favor de Fernando de Montoya, del lloc de Berantevilla, clergue de la diòcesi de Calahorra.
 • Redacció: Jo. Nilis, B. de Ziliano -R. de Valladolid -"Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 777, 076r-077r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Fernando de Montoya, del lloc de Berantevilla, clergue de la diòcesi de Calahorra, una pensió anual de 8.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Valladolid, a la diòcesi de Palència, que Fernando Sánchez de Haro, possessor, li pagarà.
 • Redacció: Jo. Crothon.

Reg. Vat. 777, 074v-076r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a mestre Rodrigo de Cieza, canonge de Segòvia, escriptor de lletres apostòliques i “licentiatus in decretis”, familiar seu, una llicència per permutar la canongia amb prebenda que posseeix a la diòcesi de Segòvia i els beneficis que posseirà en un futur amb qualsevol altre tipus de beneficis.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // L. de Molina - "Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 962, f. 67r.

Reg. Vat. 777, 065v-067v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit la perpètua capellania de l’altar de Sant Hipòlit de l’església de Santa Marina, a la diòcesi de Sevilla, vacant per la renúncia de Juan de Cardona, a García de Alcázar, clergue de Sevilla. // El papa Alexandre VI, “licet eius superveniente obitu littere apostolice super illis confecte non fuerint”, confirma la provisió del dit benefici a favor de García i ordena a [Giovanni de Sacchis], bisbe de Ragusa, a [Giovanni Antonio Sangiorgio], bisbe d’Alexandria, i a l’oficial de Sevilla que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Pro rescribendario" A. de Mucciarellis, D. Serrano -L. de Molina -"Collatum" N. de Castello
 • Observacions: Sobre el mateix afer veg. reg. Suppl. 962, f. 263r.

Reg. Vat. 777, 057r-061v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’ardiaconat de Goëlo (“Goelonio”), a la diòcesi de Saint Brieuc, a França, vacant per la mort de Salamon de Ragoanac o Regoanac, el seu últim possessor, havia estat concedit a Johannes Avallenc, clergue de la diòcesi de Saint Malo, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. Més tard s’havia obert una causa davant de Pedro de Ferrera, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic, entre Joan, d’una part, i Rolandus Le Mintier, Guillermus Colin, Guillermus Kammuen? i Guillermus Rebours, “pro clericis se gerentes”, de l’altra, sobre la possessió del dit ardiaconat. L’auditor havia dictat una sentència definitiva a favor de Johannes i contra Guillermus Colin, que va recórrer en apel•lació. Més tard s’havia obert una altra causa davant de mestre Pietro de Accoltis, també capellà i auditor del sacre palau apostòlic, entre J. Avallenc i G. Colin, d’una part, i Guillermus Ledos, de l’altra. La causa restava indecisa en grau d’apel•lació. // Com que Johannes s’estava morint, el papa Alexandre VI ordena al mateix auditor que subrogui [Cèsar Borja], “electo valentino”, en la possessió i en tots els drets que tenia sobre el dit ardiaconat.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" M. de Thebaldis-B. Bagarothus - "Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 965, ff. 79r-79v.

Reg. Vat. 777, 053v-056v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso de Arboleda, clergue de la diòcesi de Conca, “cursori”, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici de l’església parroquial de Santisteban del Puerto, a la diòcesi de Jaén, vacant per la renúncia de Gonzalo de Castroverde, clergue de la diòcesi d’Astorga, i ordena a Juan de Fuensalida (“Fuentesalida”), canonge de l’església de Toledo, a Bartolomé de Luna, canonge de l’església de Cartagena, i a l’oficial de Jaén que executin la seva possessió.
 • Redacció: Jo. Crothonien. // "Pro rescribendario" A. de Muciarellis -L. de Molina -"Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat.777, 052r-053r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Alonso de Valdivieso i Sancho de Frías, clergues de la diòcesi de Burgos, havien renunciat en mans del papa Alexandre VI, respectivament, l’un el benefici servitori de l’església de Santa Maria de Tordeles i, l’altre, els beneficis perpetus simples de les esglésies de Santa Maria de Tajadura i de Báscones, que posseïen a la diòcesi de Burgos. // El mateix papa concedeix a Pedro la provisió dels beneficis de Sancho i ordena al tresorer de l’església de Palència, a Rodrigo de Cabredo, canonge de l’església de Lleó, i a l’oficial de Burgos que executin la seva possessió.
 • Redacció: Jo. Crothon. // "Pro rescribendario" A. de Mucciarellis, D. Serrano -A. de Lerma - "Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: La súplica corresponent es troba, amb data 1493/05/06, al reg. Suppl. 972, f. 260v.

Reg. Vat. 777, 022r-024r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lluís Marrades, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Joan Marrades, cubiculari, també familiar i continu comensal del mateix papa, havien renunciat en les seves mans, respectivament, “unum et unam” i “alium et aliam canonicatum et prebendam nec non precentoriam segobricen. et beate Marie de Albarazino [Albarrasí] ecclesiarum invicem canonice unitarum et unicum capitulum facientium”, que posseïen “ex causa permutationis”. // El papa Alexandre VI concedeix a Lluís la provisió dels beneficis de Joan i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, i a l’oficial de Sogorb que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." Jo. Nilis -P. Gormaz - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 777, 013r-015v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Bocos, clergue perpetu beneficiat de l’església parroquial de Santa Eugenia de Anela o Avela?, a la diòcesi de Burgos, familiar i continu comensal seu, que permuti els beneficis de Moreda i d’Azuelo que posseïa a la diòcesi de Calahorra amb l’íntegra porció de l’església parroquial de Santa Eugenia, que Rodrigo de Corcuera posseïa, i ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, a [Juan Arias de Villar], degà de l’església d’Oviedo, i a l’oficial de Burgos que executin la possessió.
 • Redacció: "Pro rescribendario" A. de Muciarellis -P. Gormaz -"Collatum" L. Amerinus
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 964, f. 270r.

Reg. Vat. 777, 010r-011r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix la provisió de l’església parroquial de Sant Llorenç Savall, a la diòcesi de Barcelona, vacant per la renúncia de Gabriel Bover, familiar i continu comensal seu, a Jeroni Sunyer, rector de l’església parroquial de Sant Miquel “de Marmelaris” [Marmellar], a la mateixa diòcesi, també familiar seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi d. n. pape" B. Capotius - P. Gormaz - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 777, 007r-010r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Raffaele [Sansoni Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, havia obtingut en comenda una canongia amb prebenda de l’església de Còrdova que després havia cedit en mans del papa Innocenci VIII, que l’havia concedit a Cristóbal de Morente, clergue de Còrdova, familiar i continu comensal del mateix cardenal. Més tard, el mateix papa havia concedit a mestre Ottaviano de Furnariis, clergue de la diòcesi de Gènova, “utriusque juris doctori”, escriptor de lletres apostòliques i familiar seu, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la dita canongia, que Cristóbal i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis eiusdem predicte littere eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma la concessió del seu predecessor i ordena a [Giovanni Ebu de Viterbo], bisbe de Crotone, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, i a [Íñigo Manríquez de Lara], bisbe de Còrdova, que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. de Ballapanibus - "Collatum" Ja. de Bonaparte?

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies