Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 774, 128r-129v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Ramón de “Thebana” [Tavera?] havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII el benefici perpetu de l’altar de Sant Miquel de l’església de Santa Maria d’Alcanyís (“Alcanitio”), a la diòcesi de Saragossa, i el mateix papa l’havia concedit a Andrés Vives, clergue de la mateixa diòcesi, que més tard l’havia cedit en mans del papa Alexandre VI, “concessioni gratie litteris apostolicis super ea non confectis”. // El papa Alexandre VI concedeix la provisió del benefici al clergue Bartolomé Vives, nebot d’Andrés, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Saragossa que executin la concessió.
 • Observacions: Ludovico Podocataro // "Gratis pro Deo" R. Cabredo Theramo -F. de Valentia - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 774, 123r-124r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al degà de l’església d’Oviedo, a l’ardiaca de Moya de l’església de Conca i a l’oficial de Conca que executin la possessió del benefici simple servitori perpetu de l’església parroquial de Sant Climent, a l’esmentada diòcesi, que ell mateix, quan era cardenal, havia rebut en comenda per l’autoritat apostòlica i més tard havia deixat vacant “per assumptionem nostram ad apicem summi apostolatus”, a favor d’Andrés de Ulloa, clergue de la diòcesi de Zamora, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Sep." - "Gratis de mandato s.d.n. pape" R. Cabredo Theramo - L. de Molina -"Collatum N. de Castello

Reg. Vat. 774, 118v-119v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit “motu proprio” a Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, la canongia amb prebenda de l’església de Mallorca vacant per la mort d’Andreu Mateu, el seu últim possessor. Més tard, el cardenal havia cedit el benefici, “possessione non habita”, en mans del papa, que l’havia concedit al mestre Joan Gerona (Girona), secretari seu. // El papa concedeix al cardenal l’“ius regredendi” sobre el mateix benefici i ordena a [Thomas Jacques], bisbe de Dol, a França, a [Giovanni da Viterbo], bisbe de Crotone, i a l’oficial de Mallorca que, en cas de “regressus”, executin la possessió del benefici a favor del cardenal.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // L. Maius -"Collatum" N. de Castello
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 963, f. 49v.

Reg. Vat. 774, 117r-118r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Giosuè di Gaeta], bisbe d’Ascoli de Puglia, a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, i a l’oficial de Girona que executin la possessió de la canongia amb prebenda de l’església de Girona vacant per la mort de Pere Boscà, el seu últim possessor, a favor d’Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // Jo. De Galves - "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: La súplica corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 961, ff. 160v.161r. Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 963, f. 20v.

Reg. Vat. 774, 114v-116v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Lluís Ferri, clergue de la diòcesi de València, familiar i continu comensal seu, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici de l’altar de Santa Caterina de l’església de València i una altra sobre el benefici de l’altar de Sant Nicolau de l’església de Cocentaina, a la diòcesi de València, que Nicolau Lavilla, clergue i possessor, i els seus successors li pagaran, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de València que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" M. de Thebaldis- Phi. Poscus - "Collatum" N. Castello
 • Observacions: La corresponent súplica es troba al reg. Suppl. 967, ff. 079v-080r.

Reg. Vat. 774, 112v-114v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jaume de Casanova, clergue de la diòcesi de València, percebia una pensió anual de 30 florins “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de les esglésies parroquials de Castelbaroche? i de Sant Miquel, a les diòcesis de Saragossa i d’Agrigent, i de la capella de Santa Maria de Bonamorone extramurs d’Agrigent, que ell havia obtingut per la seva renúncia als mateixos beneficis en mans del papa Innocenci VIII, que després els havia concedit a Jaime de Llagar [Lagar], prevere de la diòcesi de Saragossa. Com que més tard Jaume havia mort, l’església de Sant Miquel havia estat concedida a Pietro Candela, clergue de Palerm. El nou titular va litigar amb Jaume de Casanova, davant de Felino Sandeis, auditor del sacre palau apostòlic, sobre la pensió que li havia de pagar. Per arribar a una conclusió, el papa havia extingit la pensió i concedit a Jaume de Casanova una altra pensió de 8 florins sobre els fruits de l’anomenada església, que Pietro i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsii Innocentii predecessoris lectere eius super veniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la concessió a Jaume, cubiculari i continu comensal seu, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i al vicari del bisbe d’Agrigent que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - N. Casanova -"Collatum" N. Castello
 • Observacions: També es podria tractar de dues diòcesis sicilianes, si interpretem “caesaragusta” com Siracusa.

Reg. Vat. 774, 108r-110r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Alfonso de Cuenca, familiar seu, la provisió i la unió a la seva església parroquial de Valdecolmenas de Suso de l’església parroquial de Caracena (“Carazena”) i Pineda, a la diòcesi de Conca, vacant per la renúncia del mestre Ilario Gentili, clergue de Gènova i notari seu. // El mateix papa concedeix a Ilario, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels beneficis d’Alfonso, que ell mateix i els seus successors li pagaran, i ordena a l’arquebisbe de Ragusa, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Sevilla que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "De."- "R. Cabredo Theramo"- M. Bonaventura -"Collatum" Ja. de Bonaparte.

Reg. Vat. 774, 106v-108r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Antoniotto [Pallavicini Gentili], cardenal de Santa Pràxedes anomenat de Santa Anastàsia, la provisió de l’església parroquial de Caracena (“Carazena”) i Pineda, a la diòcesi de Conca, vacant per la renúncia del mestre Ilario Gentili, notari seu. Més tard, el cardenal havia cedit el benefici en les seves mans, “licteris apostolicis super ea non confectis”. // El papa admet la renúncia i concedeix la provisió del benefici a Alfonso de Cuenca, familiar seu, i llicència per unir-lo a l’església parroquial de Valdecolmenas de Suso, que ell ja posseïa.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." R. Cabredo - P. Gormaz -"Collatum" Ja. De Bonaparte

Reg. Vat 774, 099r-099v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a Sancho de Medina, canonge de Cartagena i a l’oficial d’aquesta ciutat que executin la possessió de l’església parroquial de Sant Domènec de Mula a favor de Gil de Molina, familiar seu.
 • Redacció: "Jan." - "Gratis de mandato etc." M. de Thebaldis -L. de Molina -"Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 097v-099r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Gil de Molina, familiar seu, la provisió de l’església parroquial de Sant Domènec de Mula, a la diòcesi de Cartagena, vacant per la renúncia de Pedro de Solís, el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 964, ff. 028v-029r.

Reg. Vat. 774, 085v-087r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’abat i al cantor del monestir de Santa Maria “de plano” de Messina i a Antonio Mortiliti, canonge de l’església de la mateixa ciutat, que executin la possessió del monestir de Sant Domènec extramurs de Ficarra (“Terre Ficarie”), de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Messina, que havia estat vacant durant tant de temps que la seva col•lació havia retornat a la seu romana i que Tomàs, “qui se gerit pro monacho dicti monasterii”, ocupava indegudament, a favor de Leonzio La Missana, abat del monestir de Sant’Elia de Trahina [Troina], de l’orde de Sant Basili, a la mateixa diòcesi, continu comensal seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "De." - "Gratis de mandato, etc. " R. Cabredo -B. de Zerbis-"Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 079r-080v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit el benefici simple del lloc de Larucar?, a la diòcesi de Plasència, vacant per la mort d’Álvaro de Carvajal, el seu últim possessor, a Antoniotto [Pallavicini Gentili], cardenal de Santa Anastàsia, que més tard l’havia renunciat en les seves mans, “possessione non habita”. // El papa ordena a [Bernardino de Carvajal], bisbe de Badajoz, al tresorer de l’església de Plasència i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la possessió del benefici a favor de Juan de Valverde, clergue de la diòcesi de Plasència, familiar seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro// "Gratis de mandato etc." R. Cabredo -L. de Molina - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 061r-062r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Angulo, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Miquel de Còrdova vacant per la mort de Pedro de Pastrana, àlies Calvete (“Calbete”), clergue de la mateixa diòcesi i el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, al degà de l’església de València i a l’oficial de Còrdova que executin la possessió.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] de Crotone // "Gratis de mandato etc." R. Cabredo -Jo. Torquemada -"Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 964, f. 221r.

Reg. Vat. 774, 058v-059r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino Carvajal], bisbe de Badajoz, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Sigüenza que executin la possessió de l’església parroquial de Sant Pere de la ciutat de Molina, a la diòcesi de Sigüenza, vacant per la renúncia de Juan García, el seu últim possessor, a favor del mestre Luis de Molina, escriptor i familiar seu.
 • Redacció: A. de Lerma -"Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 056v-058v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al mestre Luis de Molina, escriptor i familiar seu, la provisió de l’església parroquial de Sant Pere de la ciutat de Molina, a la diòcesi de Sigüenza, vacant per la renúncia de Juan García, que la posseïa per sentència final a la cúria romana contra Diego Díaz, “qui se gerit pro clerico”, i llicència per unir-la a la seva església de Santa Caterina, a la mateixa ciutat.
 • Redacció: Sigismundus
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 780, ff. 45r-46v.

Reg. Vat. 774, 054v-055v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, al cantor de l’església de Palència i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la possessió de la capellania de l’altar de Santa Maria de l’església parroquial de Sant Martí de la ciutat de Medellín, a la mateixa diòcesi, vacant durant tant de temps que la seva col•lació havia retornat a la seu romana, a favor d’Andrés Fernández, clergue de la diòcesi de Palència i familiar seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "de." -"Gratis pro Deo", R. Cabredo Theramo- P. Gormaz - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 051r-052r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miguel Ortiz, clergue de la diòcesi de Saragossa, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII l’església parroquial de Loarre i qualsevol altra església que posseís a la diòcesi d’Osca. El papa havia admès la renúncia i concedit els beneficis a Jerónimo Cristóbal (“Cristoval”), prevere de la mateixa diòcesi, i a Juan, nebot de Miguel i clergue de Saragossa, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de les dites esglésies i sobre les porcions de l’església de Jaca que Jerónimo posseïa, que ell mateix i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis eiusdem Innocentii superveniente obitu lictere apostolice confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Juan.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // R. Cabredo Theramo- A. de Lerma-"Collatum "Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 049r-050v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Jaime Molón, mestre “in artibus” i familiar seu, la provisió de la vicaria perpètua de l’església parroquial d’Azuara, a la diòcesi de Saragossa, vacant per la renúncia de Jerónimo Felicas o Pelicas, i ordena a [Pere Garcia], bisbe de Barcelona, a Antonio Luri[e]r, canonge de Jaca, i a l’oficial de Saragossa que executin la possessió del benefici.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // M. de Thebaldis, Jo. De Cardona - P. Gormaz - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 774, 043r-043v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als vassalls del monestir de Santa Maria “de Abundantia” [Sainte-Marie-d’Abondance], de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Ginebra, que reconeguin i serveixin Cèsar [Borja], “electo valentino”, com a nou abat comendatari del monestir.
 • Redacció: G. Bonattus - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 043r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a la comunitat del monestir de Santa Maria “de Abundantia” [Sainte-Marie-d’Abondance], de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Ginebra, que reconegui i serveixi Cèsar [Borja], bisbe de València, com a nou administrador del monestir.

Reg. Vat. 774, 042v-043r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega que [Antoine Champion], bisbe de Ginebra, reconegui i serveixi Cèsar [Borja], bisbe de València, com a nou comendatari del monestir de Santa Maria “de Abundantia” [Sainte-Marie-d’Abondance], de l’orde de Sant Agustí, a la seva diòcesi.

Reg. Vat. 774, 041v-042v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Cèsar [Borja] la comenda del monestir de Santa Maria “de Abundantia” [Sainte-Marie-d’Abondance], de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Ginebra, vacant per la mort de Ardicino [Della Porta], cardenal prevere de Sant Joan i Sant Pau.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 774, 037r-039v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Pedro de Solís, ardiaca de Benia, a l’església d’Oviedo, familiar i continu comensal seu, la provisió de la porció perpètua de la mateixa església vacant perquè Juan de León, el seu possessor, havia contret matrimoni, i llicència per incorporar-la i unir-la al seu ardiaconat.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Fe."- "Gratis de mandato etc." M. de Thebaldis- Jo. de Torquemada- "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: La súplica corresponent es troba amb la mateixa data al reg. Suppl. 969, f. 181r.

Reg. Vat. 774, 034r-035r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca de Moya, a l’església de Conca, a Arnau de Santacília (“de Sancta Cecilia”), canonge de l’església de Mallorca, i a l’oficial de Palència que executin la possessió del benefici simple perpetu de les esglésies “invicem canonice unitis” dels sants Miquel, Maria, Pere, Joan Pelagi i Eugeni del lloc de Becerril (“Bejoril”) de Campos, a la mateixa diòcesi, vacant per la mort d’Alfonso Fernández Morio, prevere, a favor de Bernardino de Caberado o Cabezudo?, clergue de la diòcesi de Palència.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // R. Cabredo -A. de Lerma -"Collatum" Jacobus de Bonaparte
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 962, ff. 262r-262v.

Reg. Vat. 774, 029r-031r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Jerónimo de Lerma, clergue de Burgos, nebot del mestre Alfonso de Lerma, escriptor i familiar seu, la provisió del benefici de Las Abánades, a la diòcesi de Palència, que el mateix Alfonso havia renunciat en les seves mans, i ordena a [Niccolò Fieschi], bisbe d’Agde, al degà de l’església d’Oviedo i al tresorer de la de Palència que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro nepote scriptoris" M. Thebaldis, Jo. Cardona- F. de Turrecremata- "Collatum" Jacobus de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 020r-021v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El mestre Alfonso de Lerma, clergue de Burgos, familiar i escriptor del papa Alexandre VI, havia renunciat en les seves mans els beneficis de Las Abánades i de Villoria de Alcor, a la diòcesi de Palència, i la canongia perpètua amb prebenda de l’església de Santa Maria de La Nueva de Zamora. El papa havia admès la renúncia i concedit els beneficis a Jerónimo de Lerma, clergue de Burgos, i a Alfonso, per les despeses, una pensió anual de 7.500 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels esmentats beneficis que el mateix Jerónimo i els seus successors li haurien de pagar, la qual s’afegia a una altra pensió anual de 12.500 morabatins que Alfonso ja percebia sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la porció íntegra de l’església de Burgos que Juan de Lerma, possessor, i els seus successors li pagaven; el mateix papa ordena al degà de l’església d’Oviedo, al tresorer de la de Palència i a l’oficial de Burgos que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. Draco - "Collatum" Jacobus de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 016v-017v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Valencia, clergue de Segòvia, i Marcos Beltrán havien renunciat en mans del papa Innocenci VIII, respectivament, l’església parroquial de Las Dombellas i el benefici simple perpetu de l’església parroquial d’Aldealafuente, a la diòcesi d’Osma, que posseïen “ex causa permutationis”. El papa havia admès la renúncia i concedit als nous titulars els beneficis i a Pedro, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església parroquial i sobre el benefici de l’església parroquial de Tardajos, a la mateixa diòcesi, que Luis Sánchez, clergue, posseïa i que ell mateix, Marcos i els seus successors li haurien de pagar. // El papa Alexandre VII, “super illis ipsius predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió i la pensió a Pedro, familiar i continu comensal d’Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de Sancto Vito in Macello, i ordena al degà de l’església d’Oviedo, al tresorer de la de Palència i a l’oficial d’Osma que executin les possessions i la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro familiari reverendissimi domini vicecancellarii" R. de Cabredo Theramo- L. de Molina - "Collatum" Jacobus de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 013v-016r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En temps del papa Sixt IV s’havia obert una causa davant del difunt Giovanni Francesco de “Parunis”, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic, entre Pedro de Finestrosa, clergue de la diòcesi d’Àvila, i Fernando de Valdecañas, clergue de la diòcesi de Palència, sobre la possessió del benefici simple servitori de les esglésies parroquials “invicem unitis” del lloc de Valdecañas, a la diòcesi de Burgos, que havia estat concedit a Pedro per l’autoritat ordinària. La causa restava indecisa. Giovanni havia confirmat la possessió a Fernando i el papa Sixt IV, per les despeses, va concedir a Pedro una pensió anual sobre els fruits del benefici que el mateix Fernando i els seus successors li haurien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Sixti predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Pedro i ordena a [Bernardino Carvajal], bisbe de Badajoz, al degà de l’església d’Oviedo i al tresorer de la de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Sigismundus" // "Gratis pro sollicitatore" R. Cabredo -A. de Ballapanibus - "Collatum" Jacobus de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 009v-011r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al mestre Gonçal Roís, clergue de la diòcesi de Saragossa, “decretorum doctori”, escriptor i familiar seu, la provisió de la “caritataria” [càrrec de caritater] de l’església de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí, vacant per la mort de Pedro Tollón, clergue “qui ut asserebatur litterarum apostolicarum abbreviator” i familiar i continu comensal del papa Sixt IV, i ordena que el mateix Gonçal i els seus successors paguin a Berardino di Gambaria, clergue de la diòcesi de Casal Monferrato i cubiculari seu, una pensió anual sobre els fruts de la mateixa “caritataria” i de la sagristia d’Osca.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro socio" -A. de Ballapanibus -"Collatum" Jacobus de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 004v-007v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Pere Lluís de Borja-Llançol, “secundum carnem nepos” seu, de 12 anys d’edat, la provisió de la batllia de Santa Eufèmia i altres cases de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, sense diòcesi, i les preceptories de les diòcesis de Cosenza i Manfredònia vacants per la mort de Florio Roverella, el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Johannes de Sorceyo], bisbe de Cristòpolis a Macedònia i a l’oficial de València que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro nepote d.n. pape" R. Cabredo - P. Gormaz
 • Observacions: La corresponent súplica es troba al reg. Suppl. 966, f. 6r.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies