Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 773, 239r-240r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Joan [Llopis], bisbe de Perusa, una dispensa per tal de mantenir els fruits, les rendes i els ingressos del seu deganat de València i dels beneficis que obtindrà, juntament amb els derivats de la diòcesi que posseeix.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape" R. de Cabredo - F. de Valencia - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 773, 232r-233v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antoniotto [Pallavicini Gentili], cardenal prevere de Santa Pràxedis dit de Santa Anastàsia, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la canongia amb prebenda de l’església d’Orense i tots els altres beneficis pertanyents al deganat d’aquesta església vacants per la mort de Pedro de Ferrera, “possessione non habita”. El papa havia admès la renúncia i havia concedit els beneficis a Giovanni Battista Gentili Pallavicini, de 14 anys d’edat, com mostren altres lletres. // El mateix papa concedeix al cardenal, per les despeses, la lliure regressió en els dits beneficis en cas de cessió per part del nou titular i ordena a [Giovanni Sacchi], arquebisbe de Ragusa, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Sevilla que, en cas de regressió, n’executin la possessió a favor del cardenal.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // L. de Marcellinis -"Collatum" L. Amerinus
 • Observacions: Sobre els mateixos beneficis vegeu també el reg. Suppl. 964, ff. 129r-129v.

Reg. Vat. 773, 209r-209v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al poble de la ciutat i de la diòcesi de Perusa que reconegui i serveixi Joan Llopis, degà de l’església de València, com al seu nou administrador.
 • Redacció: F. de Valentia - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 773, 209r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als vassalls de l’església de Perusa que reconeguin i serveixin Joan Llopis, degà de l’església de València, com al seu nou administrador.

Reg. Vat. 773, 209r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al clergat de la ciutat i de la diòcesi de Perusa que reconegui i serveixi Joan Llopis, degà de l’església de València, com al seu nou administrador.

Reg. Vat. 773, 208v- 209r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al capítol de l’església de Perusa que reconegui i serveixi Joan Llopis, degà de l’església de València, com al seu nou administrador.

Reg. Vat. 773, 207v-208v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Joan Llopis, degà de l’església de València, “in theologia baccalario” i familiar seu, l’administració de l’església de Perusa, de l’orde de Sant Agustí, vacant per la mort de Girolamo [Balbano], el seu últim possessor.

Reg. Vat. 773, 207r- 207v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Joan Llopis, degà de l’església de València, “in theologia baccalario” i familiar seu, l’absolució de qualsevol censura, excomunió i pena per poder obtenir pacíficament l’administració de l’església de Perusa, de la qual li vol fer provisió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 773, 202r-203v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Valencia, clergue de la diòcesi de Zamora i escriptor, havia obtingut del papa Innocenci VIII el reconeixement d’unes lletres expectatives del papa Sixt IV sobre la provisió de la canongia amb prebenda i de la cantoria de la diòcesi de Zamora, si estaven vacants. Més tard s’havia obert una causa davant de Giovanni [de Cerretanis], bisbe de Nocera, lloctinent de l’auditor del sacre palau apostòlic, entre el mateix Francisco i Pedro Miguel, àlies López, “qui se gerebat pro clerico”, capellà del rei Ferran i de la reina Isabel de Castella i Lleó i “intrusum”, sobre la possessió d’aquells beneficis. Els reis volien que Francisco fes cessió dels seus drets sobre els beneficis a favor de Pedro. El papa Innocenci VIII, en canvi, n’havia concedit la provisió a Francisco. // El papa Alexandre VI confirma “plenam roboris firmitatem” sobre les lletres del seu predecessor.
 • Redacció: D. Gallettus -"Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: Sobre els mateixos beneficis vegeu també reg. Suppl. 963, f. 192r, i reg. Vat. 777, ff. 89r-93r.

Reg. Vat. 773, 159v-160r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, el dret de regressió en la possessió de la prepositura del lloc d’Albal, a la diòcesi de València, que ell mateix havia cedit en mans del papa i que aquest havia concedit després a Olf de Pròixida, i ordena a [Ramon de Leonis], bisbe de Dolia, a [Giovanni Ebu de Viterbo], bisbe de Crotone, i a l’oficial de València que n’executin la possessió si es produeix el cas de regressió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // P. Tuba - "Collatum" Sante de Narnia?
 • Observacions: Sobre la cessió del benefici per part del cardenal i la seva nova concessió a Olf de Pròixida vegeu reg. Suppl. 964, f. 117r.

Reg. Vat. 773, 156v-157v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Gaspar Sabater, familiar i continu comensal seu, la provisió de l’església parroquial del lloc de Silla (“Cilla”), a la diòcesi de València, vacant per la mort de Climent Segura, el seu últim possessor, i ordena a [Jaume Serra], arquebisbe d’Oristany, a [Pere Garcia], bisbe de Barcelona, i a l’oficial de València que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" R. Cabredo - P. Gormaz - "Collatum" A. de Attavantis

Reg. Vat. 773, 140r-143v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria: ,
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit la provisió de la canongia amb prebenda i de l’escolastria de l’església de Lugo vacants per la mort de Mateo Alonso, el seu últim possessor, a Joan [de Borja i Navarro d’Alpicat], arquebisbe de Monreale, que després els havia renunciat en les seves mans, “litteris apostolicis super ea non confectis”. Més tard, el mateix papa havia concedit els beneficis a Lluís Ferri, clergue de València, que després els havia renunciat per la mateixa raó. // El papa Alexandre VI concedeix la provisió i la unió de la canongia amb prebenda amb l’escolastria a Álvaro García, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Lugo que n’executin la possessió.
 • Redacció: Sigismundus(140r) // "no." - "Gratis de mandato etc." R. Cabredo - Jo. Cotini - "Collatum" Sante de Narnia?
 • Observacions: Sobre els mateixos beneficis vegeu també reg. Vat. 774, ff. 207r-209v.

Reg. Vat. 773, 119v-121v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan García Vélez (“Veles”), àlies de Carriedo, clergue i batxiller en decrets, havia exposat al papa Innocenci VIII que s’havia obert una causa davant del mestre Pedro de Ferrera, auditor del sacre palau apostòlic, entre ell i Juan Gromero, clergue de la diòcesi de Palència, sobre la possessió del benefici servitori perpetu anomenat sotsdiacal i patrimonial de les esglésies parroquials “invicem canonice unitis” del castell (“oppidi”) de Bempudia [Ampudia], a la citada diòcesi de Palència, vacant per la mort de Diego Fernández, el seu últim possessor. La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió, Juan García havia cedit en mans del papa els seus drets sobre el benefici, i aquest l’havia concedit a Juan Gromero i a Juan, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici, que Juan li hauria de pagar. // El papa Alexandre VI confirma la pensió a Juan García i ordena a [Bernardino Carvajal], bisbe de Badajoz, i al tresorer i l’oficial de la ciutat de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Sigismundus //R. de Cabredo- A. de Lerma -"Collatum" Sante de Narnia?

Reg. Vat. 773, 109v-112r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’ardiaconat de Lorca, a la diòcesi de Cartagena, vacant per la mort de Juan de Villagómez, havia estat concedit per l’autoritat ordinària al mestre Francisco de Murcia, clergue de la mateixa diòcesi i notari pontifici, i després, per l’autoritat apostòlica, a Roderic de Borja, aleshores cardenal bisbe de Porto. Més tard, però, Roderic l’havia cedit en mans del papa Innocenci VIII, “litteris super ea non confectis”. // El papa Alexandre VI concedeix a Andrés de Ontinente la provisió d’aquest benefici i ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, [Giosuè di Gaeta], bisbe d’Ascoli de Puglia, i a l’oficial de Cartagena que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro //"No." - R. de Cabredo - L. de Marcellinis - "Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també la súplica del reg. Suppl. 963, ff. 147r-147v.

Reg. Vat. 773, 082r-083v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Gonçal Roís, escriptor i cubiculari seu, la provisió de l’església parroquial de Mataró, a la diòcesi de Barcelona, que Antoniotto [Pallavicini], cardenal prevere de Santa Pràxedis, havia cedit en mans del papa, i ordena a a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Barcelona que n’executin la possessió.
 • Redacció: P. Farnesius - A. de Ballapanibus - "Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 963, ff. 292v-293r, on es demana, a més de la nova provisió, una pensió i el dret de regressió a favor del cardenal.

Reg. Vat. 773, 072r- 074v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Pedro de Túnez? havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII el benefici simple servitori del lloc de Cabezas del Pozo, que posseïa a la diòcesi d’Àvila. El mateix papa havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Alfonso Carrillo, bisbe d’aquella diòcesi. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Alfonso i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial d’Àvila que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "De."- "Gratis de mandato etc." R. de Cabredo - F. de Valentia - "Collatum" Sante de Narnia?

Reg. Vat. 773, 059v-061v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Jaume Segarra (“Sagarra”), canonge de l’església d’Agrigent, i a “Barono Angeli Bruneti”, laic de Florència, l’ofici de comissaris contra els fraus comesos pels jueus, per quatre anys, i els encarrega la revisió dels capítols firmats entre aquests amb les comunitats dels territoris de l’Església catòlica.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // R. de Cabredo - F. de Valencia - "Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: Sobre Jaume Segarra vegeu https://elsborja.cat/blog/sant-magi-i-el-secretari-del-papa-alexandre/

Reg. Vat. 773, 015v-019v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Roderic de Borja, aleshores cardenal bisbe albanense, havia renunciat en mans del papa Sixt IV una canongia amb prebenda, els beneficis simples servitoris perpetus de les esglésies de San Román de Sevilla, de Marcena, Teba Ardales i Antequera, i la porció prestimonial del lloc de Mogari? [Moguer?], que posseïa a l’església de Sevilla. El mateix papa havia admès la renúncia, havia concedit els beneficis a Juan de Sayamedia?, canonge de l’església de Sevilla, i a Roderic, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels citats beneficis que Juan, com a possessor, i els seus successors li havien de pagar. // Alexandre VI, com que ja no podia rebre’n les pensions a causa de la seva elecció com a papa, les concedeix a Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de Sant Vit i vicecanceller pontifici, i ordena a [Costantino Marcuchi], bisbe d’Aqui, a [Carlo Gualandi], bisbe d’Ostuni, i a l’oficial de Sevilla, que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // B. de Zerbis - "Collatum" A. de Attavantis

Reg. Vat. 773, 013r-015r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Andrés Fernández, clergue de Plasència, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple perpetu de l’església parroquial de Pancorbo, a la diòcesi de Burgos, vacant per la renúncia de Juan de Carmona, àlies de Vilches [Bilches], clergue de la diòcesi de Sevilla, i ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, al degà de l’església de València i a l’oficial de Burgos que n’executin la possessió.
 • Redacció: Sigismundus // "No." - "Gratis de mandato etc. " R. Cabredo - P. Gormaz -"Collatum" Sante de Narnia?
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Supp. 963, ff. 226v-227r.

Reg. Vat. 773, 003v-005r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Diego de Cuenca i Francisco de Parcia?, clergues de la diòcesi de Conca, sobre la possessió de l’església parroquial d’Alcázar de Huete, a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, el papa Innocenci VIII havia admès la cessió dels drets que Diego posseïa sobre l’església i li havia concedit una pensió anual sobre els seus fruits, les rendes i els ingressos, que Francisco, com a nou possessor, i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis littere dicti Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Diego i ordena a Diego del Castillo i a Rodrigo de Cabredo, canonges de les esglésies de Conca i Lleó, i a l’oficial de Conca que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Sept[embris]" - "Gratis pro deo" - R. Cabredo Theramo- A . De Lerma- "Collatum" A. de Attavantis

Reg. Vat. 774, 350v-352v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan Sánchez de Castromocho, abat de Sant Salvador i canonge de l’església de Palència, una absolució sobre “omnem inhabilitatis et infamie maculam” i una dispensa per mantenir els beneficis que posseeix, i ordena a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, a l’escolàstic de l’església d’Àvila i a l’oficial de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Jo. Crothon. // M. de Thebaldis, Jo. Cardona - A. de Lerma - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 347r-350r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix una dispensa a Nicolau Savila, clergue de València, familiar i continu comensal seu, per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquests regnes i altres prerrogatives, i ordena a [Pere Garcia], bisbe de Barcelona, a Antoni Lurier, canonge de l’església de Jaca, i a l’oficial de València que executin la concessió.
 • Redacció: Jo. Crothonen. // "Ja." - "Gratis de mandato etc. " M. de Thebaldis - A. de Ballapanibus - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 339v-342v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Jerónimo de Lerma, nebot del mestre Alfonso de Lerma, escriptor i familiar seu, la provisió del benefici simple de Villoria del Alcor, a la diòcesi de Palència, i del benefici perpetu servitori anomenat canongia amb prebenda de l’església parroquial de Santa Maria La Nueva de Zamora, vacants per la renúncia del mateix Alfonso, i ordena al degà de l’església d’Oviedo, al tresorer de l’església de Palència i a l’abat de l’església “secularis et collegiate” d’Alcalá de Henares, a la diòcesi de Toledo, que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro nepote scriptoris" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - L. de Molina - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 321v-324r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI constitueix l’arxidiòcesi de Granada amb les diòcesis sufragànies de Cadis i Almeria al territori recentment recuperat dels sarraïns pel rei Ferran i la reina Isabel “Castelle et Legionis Aragonum et Granate”.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi d.n. pape" M. de Thebaldis - Jo. de Torquemada - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 320v-321r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Pere Garcia], bisbe de Barcelona, a Antoni Lurier, canonge de l’església de Jaca, i a l’oficial de València que executin a favor de Nicolau Savila, clergue de la mateixa ciutat, la concessió d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la prepositura de l’església de València que Roderic de Corella, com a possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 319v-320v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Nicolau Savila, clergue de València, familiar i continu comensal seu, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la prepositura de l’església de València que Roderic de Corella, com a possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 774, 307v-309v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit la provisió de l’església de Sant Andreu de “Trolte”?, a la diòcesi de Santiago de Compostel·la, vacant per la mort de Pedro Muniz (“Moniz”), el seu últim possessor, a Lope González, prevere de la diòcesi de Lugo. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsi Innocentii superveniente obitu littere apostolice confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Lope i ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Santiago de Compostel·la que executin la seva possessió.
 • Redacció: Jo. Crothon. // "April." - B. Capotius, D. Serrano - P. Gormaz - "Collatum" A. de Campania

Reg. Vat. 774, 296v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega a [Ladislau], rei d’Hongria, que reconegui Joan [de Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, com a nou administrador de la diòcesi d’Olomouc, a Moràvia.
 • Redacció: L. de Marcellius - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 296r-296v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega a [Berthold von Henneberg-Römhild], arquebisbe de Magúncia [Mainz], que reconegui Joan [de Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, com a nou administrador de la diòcesi sufragània d’Olomouc, a Moràvia.

Reg. Vat. 774, 296r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al poble de la ciutat i de la diòcesi d’Olomouc, a Moràvia, que reconegui i serveixi Joan [de Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, com a nou administrador de la diòcesi.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies