Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 772, 155r-155v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI dispensa Cèsar Borja, “electo valentino”, sobre la possessió de “catholico antistite gratiam et communionem” necessària per administrar l’església valenciana.

Reg. Vat. 772, 155r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI absol Cèsar Borja, bisbe de Pamplona, de qualsevol censura, sentència o pena eclesiàstica per tal que el seu trasllat a l’església de València no pugui ser invalidat.

Reg. Vat. 772, 154v-155r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al clergat de la ciutat i diòcesi de València que reconegui i serveixi Cèsar Borja, bisbe de Pamplona, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 154v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega als “fratribus universis suffraganeis” de l’església de València que reconeguin i serveixin Cèsar Borja, bisbe de Pamplona, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 154v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al capítol de l’església de València que reconegui i serveixi Cèsar Borja, bisbe de Pamplona, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 154r-154v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa AlexandreVI ordena als vassalls de l’església de València que reconeguin i serveixin Cèsar Borja, bisbe de Pamplona, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 153r-154r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI trasllada “motu proprio” Cèsar Borja, bisbe de Pamplona, a la seu de València, que havia estat possessió seva fins que va ascendir al papat, raó per la qual havia quedat vacant.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // P. Tuba

Reg. Vat. 772, 136r-137v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Cartagena que executin la possessió de la mitja porció de l’església de Cartagena, que el difunt Alfonso de Leyna o Leyva havia posseït, a favor de Gonzalo Martínez Crespo, clergue de Cartagena, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" R. Cabredo-Jo. Torquemada - "Collatum" Antonio de Mancinis
 • Observacions: La súplica corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 961, f. 139r.

Reg. Vat. 772, 127r-128v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Paolo [Campofregoso], cardenal prevere de Sant Sixt, la provisió de l’església de Santa Maria in via Lata a Roma, que havia estat possessió seva fins que va ascendir al papat, raó per la qual havia quedat vacant, i ordena a [Giovanni Nicolini], arquebisbe d’Atenes, a [Giuliano de Matteis de Vulterris], bisbe de Bertinoro, i a [Giovan Battista de Gagloffis], bisbe de l’Aquila, que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. Draco - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 121r-122v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI confirma la separació d’una herència de la sagristia “militie et conventus de Alcantara”, de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Coria, i la seva concessió a Martín de Quirós, ara prior “prioratus conventus militie de Alcantara”, i ordena a [Pedro Ximénez de Préxamo], bisbe de Coria, a [Álvaro de Chaves], bisbe de Guarda, i a Antonio Flores, canonge de l’església de Sevilla, que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // R. Cabredo - A. de Ballapanibus - "Collatum" Filippo de Pontecorvo

Reg. Vat. 772, 118r-120v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al mestre Matteo de Ubaldis, capità seu i auditor del sacre palau apostòlic, que subrogui a Francesc Cabanyes, clergue de Saragossa, familiar i continu comensal seu, la possessió de l’almoina del monestir de Montearagón, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi d’Osca, que el papa Innocenci VIII li havia concedit essent cardenal, però que Francesc Calvo, canonge del mateix orde, li disputava malgrat que ja hi havia dues sentències també favorables al papa quan era cardenal Roderic de Borja.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" R. Cabredo Theramo - A. de Ballapanibus - "Collatum" Filippo de Pontecorvo
 • Observacions: La súplica corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 961, f. 166v.

Reg. Vat. 772, 106r-107r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Ardicino [de Porta], cardenal prevere dels Sants Joan i Pau, la provisió del monestir de Sant Martí in “monte Panonie” [Sant Martí de Pannonhalma], de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Györ, a Hongria, que havia estat possessió del cardenal en temps del papa Innocenci VIII; després havia passat al mateix Roderic de Borja, llavors cardenal, que el va posseir fins a la seva ascensió al tron papal, raó per la qual havia quedat vacant.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // N. Casanova - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 104r-106r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal prevere de Sant Esteve “in monte Celio”, la provisió del monestir de Santa Maria de Ripalta, de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Civita, que havia estat possessió seva fins que va ascendir al papat, raó per la qual havia quedat vacant, i ordena a [Giovanni Antonio de Sangiorgio], bisbe d’Alexandria, a [Giovanni Antonio Gotti], bisbe de Strongoli, i al vicari del bisbe de Civita que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. Draco - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 099v-101r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal prevere de Sant Esteve “in monte Celio”, una pensió de 300 ducats d’or de cambra sobre els fruits, les rendes i els ingressos de les meses episcopals de la diòcesi de Silves, a Portugal, i una altra de 700 ducats sobre els de la diòcesi d’Evora que els respectius bisbes estaven obligats a pagar-li des que era cardenal de Porto i que ell havia percebut fins que havia ascendit al tron papal. El mateix papa ordena a [Giovanni Antonio de Sangiorgio], bisbe d’Alexandria, a [Giovanni Antonio Gotti], bisbe de Strongoli, i a l’oficial de Lisboa que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. Draco?- "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 075v-076v

 • Signatura:
 • Data: 075v-076v
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, a [Gonzalo Fernández de Heredia], bisbe de Barcelona, i al degà de l’església de València que executin la possessió de l’església “heremitorium nuncupata” de Sant Onofre “territoris Sublacen. nullius diocesis” a favor de Pietro de Mazalibus [Mazzali], clergue de la diòcesi de Reggio Emilia, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro deo" R. Cabredo Theramo? -Jo. Cotini - "Collatum" D. de Att[avantis]

Reg. Vat. 772, 68v-70r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan Cardona la provisió de l’església parroquial de Santa Maria del lloc de Valverde, a la diòcesi de Badajoz, vacant per la renúncia de Vasco Escoto i ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe de Astorga, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Badajoz que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro - Jo. de Galves - "Gratis pro deo iuravit" R. de Cabredo - "Collatum" Filippo de Pontecorvo

Reg. Vat. 772, 067r-068v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca de Faverney, de la diòcesi de Besançon, a França, a Bartomeu Salavert, canonge de Barcelona, i a l’oficial de Lleida que executin la possessió del benefici simple de l’altar de Sant Sadurní, a l’església de Lleida, “quod de jure patronatus erat”, que el difunt Antoni Ramon, clergue beneficiat a la mateixa església, havia posseït, a favor de Pere Pau de Salzeda? (“Saliteda”?), clergue de la diòcesi de Vic, que ja l’havia obtingut del seu predecessor Innocenci VIII.
 • Redacció: Ludovico Podocataro - R. Cabredo Theramo? -Johannes Cotini -"Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 772, 057v-059r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a mestre Jofré (“Gaufrido”) de Borja, clergue romà i notari apostòlic, la provisió de l’església parroquial d’Inca (“Incha”), a la diòcesi de Mallorca, anteriorment posseïda per Cèsar Borja, que va deixar-la vacant quan va ser elegit bisbe de València, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Mallorca que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro- "Gratis de mandato" R. Cabredo - Johannes de Marcellenis - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 055v-057v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI trasllada “motu proprio” Giovanni de Michaelis, cardenal bisbe “prenestino” i bisbe de Verona, a la seu de Porto, que ell mateix havia administrat fins que va ascendir al papat, raó per la qual havia quedat vacant.
 • Redacció: Ludovico Podocataro - D. de Sancto Sebastiano - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 047r-050v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Raffaele [Sansoni Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum” i cambrer (“camerarius”) seu, l’administració de l’ardiaconat de Xàtiva, a la diòcesi de València, i la prepositura de la mateixa diòcesi, que Cèsar Borja havia obtingut en comenda recentment i que havia deixat vacants quan va ser elegit arquebisbe de València, i ordena a [Giovanni de Viterbo], bisbe de Crotone, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, i a l’oficial de València que executin la possessió.
 • Redacció: P. Farnesius - B. de Zerbis - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 044r-047r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Raffaele [Sansoni Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum” i cambrer (“camerarius”) seu, l’administració de la tresoreria de la diòcesi de Cartagena, que Cèsar Borja havia obtingut en comenda recentment i que havia deixat vacant quan va ser elegit arquebisbe de València, i ordena a [Giovanni de Viterbo], bisbe de Crotone, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, i a l’oficial de Sevilla que executin la possessió.
 • Redacció: P. Farnesius - B. de Zerbis - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 040v-043v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Raffaele [Sansoni Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum” i cambrer (“camerarius”) seu, l’administració d’un benefici simple de Marchena, a la diòcesi de Sevilla, que Cèsar Borja havia obtingut en comenda recentment i que havia deixat vacant quan va ser elegit arquebisbe de València, i ordena a [Giovanni da Viterbo], bisbe de Crotone, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, i a l’oficial de Sevilla que executin la possessió.
 • Redacció: P. Farnesius - A. de Ballapanibus - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 033r-033v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega a Ferran, rei de Castella i Lleó, que reconegui [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, com a nou administrador de la diòcesi de Cartagena.
 • Redacció: Juan Torquemada - "Collatum" Antonio de Mancinis

Reg. Vat. 772, 032v-033r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: papa Alexandre VI ordena a [Cèsar Borja], arquebisbe de València, que reconegui [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, com a nou administrador de la diòcesi sufragània de Cartagena.

Reg. Vat. 772, 032v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als habitants de la ciutat i de la diòcesi de Cartagena que reconeguin i serveixin [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 032r-032v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als vassalls de la diòcesi de Cartagena que reconeguin i serveixin [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 032r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al clergat de la ciutat i de la diòcesi de Cartagena que reconegui i serveixi [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 032r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al capítol de l’església de Cartagena que reconegui i serveixi [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 031r-031v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, l’administració de la diòcesi de Cartagena, que havia estat possessió seva fins que va ascendir al papat, raó per la qual havia quedat vacant.
 • Redacció: Hieronimus Balbanus

Reg. Vat. 772, 030v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega a Joan [III], rei de Navarra, que reconegui i serveixi Antoniotto [Pallavicini Gentili], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia, com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: B. Bagarothus - "Collatum" Filippo de Pontecorvo

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies