Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 965, 261r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jeroni Felajar?, vicari perpetu de l’església parroquial del lloc d’Azuara, a la diòcesi de Saragossa, havia renunciat en mans del papa la vicaria que posseïa. // El suplicant Jaume Moleu?, clergue de la mateixa diòcesi, “in artibus et medicine magistri”, sol•licita que s’admeti la renúncia i se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 263r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple servitori sota la invocació de santa Bàrbara, a l’església de València, vacant per ordre del papa, havia estat concedit, per mediació de Beatriu de Borja i d’Arenós, noble valenciana i germana del papa, al suplicant Joan d’Andújar, prevere de la mateixa diòcesi. // El suplicant, que té dubtes sobre la concessió, sol•licita que se li faci una nova provisió del benefici en qüestió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 263v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Gonzalo Ruiz? sol•licita poder unir l’església parroquial de Quinto amb la de Tamarit de Lleida que posseïa i una pròrroga per prendre’n possessió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 965, 267r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego de Salas, clergue i “filius patrimonialis” de l’església parroquial del lloc de Támara, a la diòcesi de Palència, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió d’un benefici servitori de la dita església “per assecutionem” de Pedro Zaharrón, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 269r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo Siero, clergue de la diòcesi d’Oviedo i familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Sant Fèlix de ?, a la mateixa diòcesi, que Martín de Siero havia ocupat durant molts anys sense ésser promogut (als ordes sagrats?). “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 965, 270v-271r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El suplicant Francisco de Bobadilla, clergue de la diòcesi de Toledo i fill d’Andrés de Cabrera i de Beatriz de Bobadilla, marquesos de Moya, de 20 anys d’edat, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquests regnes. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 271r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Fuentes, clergue de Palència, havia renunciat en mans del papa els beneficis simples que posseïa en aquesta diòcesi. // El suplicant Pedro de Sevilla, tresorer, porcionari perpetu de l’església de Palència i escriptor de lletres apostòliques, sol•licita que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis i a Francisco una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’una porció de l’església de Palència que ell havia obtingut per renúncia de Fernando de Madrid, que el mateix Pedro li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 271r-271v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Andrés de Cabrera i Beatriz de Bobadilla, marquesos de Moya, a la diòcesi de Conca, sol•liciten la gràcia especial d’un indult per obtenir un confessor de l’orde dels frares predicadors dits de l’observança. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.

Reg. Suppl. 965, 272v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Cristóbal Fernández de Moriente, rector de l’església parroquial de Rebellinas, a la diòcesi d’Astorga, i Gabriel de Losada, beneficiat perpetu de l’església parroquial de Sant Jaume de la ciutat de Còrdova, havien renunciat en mans del papa “causa permutationis” els beneficis servitoris que posseïen. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i que cadascun obtingui el seu nou benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 217r-217v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jeroni Lleopard?, clergue de Barcelona, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII una canongia amb prebenda de l’església d’Urgell i l’ardiaconat de Prats, a la mateixa església, que posseïa per la renúncia de Pere de Lleopard?. // Jeroni suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga per prendre’n possessió. “Concessum ut petitur in presentiam d. n.pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 218v-219r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els beneficis simples dels llocs de Sanfresme de Valdenicios?, Benavides, Posadilla, Nogales i Villanueva de Valdecañas?, a la diòcesi d’Astorga, vacants per la mort de Luis de Misco, havien estat concedits al mestre Diego Serrano, ardiaca de Robleda, a l’església d’Astorga, escriptor de lletres apostòliques, cubiculari i familiar i continu comensal del papa, en virtut d’unes lletres apostòliques d’unió amb l’ardiaconat de Robleda concedides pel papa Innocenci VIII. // Diego, que té dubtes sobre la concessió, sol•licita que se li faci una nova provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Per Ludovic de Musco cfr. Reg. Suppl. 965, f. 176v.

Reg. Suppl. 965, 219v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El difunt Andreu Caselles, prevere de Barcelona, havia deixat a la seva germana Antònia alguns beneficis en cas de matrimoni dels seus descendents, que haurien de ser administrats per un fill o una filla. El difunt Joan de Casanova, fill d’Antònia, havia deixat a una tutora del seu fill Eloi, de deu anys, l’administració dels beneficis. // El suplicant Vicenç de Casanova, prevere de Barcelona i marmessor d’Andreu, sol•licita que es creï una comissió de prohoms per determinar qui ha d’administrar els béns del difunt Andreu. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 219v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un auditor del sacre palau apostòlic entre Cristóbal Ortiz, clergue de la diòcesi de Jaén i porcionari de la mateixa església, i un adversari sobre una porció d’aquesta església. Per concloure la causa, Fernando de Para, clergue de la mateixa diòcesi, havia renunciat un benefici que posseïa a l’església de Sant Jaume de la ciutat d’Andújar, a la mateixa diòcesi, i s’havia quedat amb la porció en disputa. // El suplicant Fernando sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 4.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la dita porció, que Cristóbal pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 222r-222v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Antonio Fernández, clergue de la diòcesi de Sevilla i perpetu beneficiat de l’església parroquial de la ciutat de Constantina, a la mateixa diòcesi, havia renunciat en mans del papa el benefici simple servitori que posseïa. // El suplicant i Álvaro de Cibrego?, clergue de Sevilla, sol•liciten que s’admeti la renúncia, es concedeixi a Álvaro la gràcia especial de la provisió del benefici i s’assigni una pensió anual de 4.000 morabatins a Antonio sobre els fruits, rendes i ingressos d’aquest, que Álvaro i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 222v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gonzalo de Greieda?, clergue de la diòcesi de Còrdova, havia renunciat en mans del papa el benefici simple dit de Castrogonzalo que posseïa a la mateixa diòcesi. // El suplicant Andrés Porrel?, clergue de la diòcesi “sarniensis”? [Sarno?], suplica que s’admeti la renúncia i se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 223v-224r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’ordinari de Còrdova havia intervingut en una causa entre les esglésies de la ciutat de Còrdova i havia concedit un benefici simple servitori d’una església parroquial, a la mateixa ciutat, al suplicant Pedro de Castro. // El suplicant, que té dubtes sobre la concessió, sol•licita que se li faci una nova provisió del benefici i se li concedeixi la gràcia especial d’una rehabilitació. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 224r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Matteo de Ubaldis, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Juan del Río, clergue de Còrdova i possessor, i Pedro de Castro, “assertum clericum”, sobre la possessió de la capellania o ermitori de Santa Maria de la Consolació del lloc de la Rambla, a la diòcesi de Còrdova. La causa restava indecisa en primera instància. // El suplicant Juan sol•licita que s’ordeni a l’auditor que, en cas de “si neutri”, li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 225r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Fernando, Pedro i Diego de Bobadilla, germans clergues “sive scolares” de la diòcesi de Toledo i fills d’Andrés de Cabrera i Beatriz de Bobadilla, marquesos de Moya, a la diòcesi de Conca, que volen ingressar a la milícia militar i clerical, supliquen que se’ls concedeixi la gràcia especial d’una dispensa “defectu etatis”. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 229v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sancho Martínez de Valpuesta, clergue perpetu beneficiat de l’església parroquial de Santa Maria, del lloc de Palma, a la diòcesi de Còrdova, havia renunciat en mans del papa el benefici simple perpetu servitori que posseïa en aquella església. // El suplicant Diego de Sevilla, clergue perpetu beneficiat de la mateixa església, sol•licita que s’admeti la renúncia i se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 230v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego Jordán, “scolaris” de la diòcesi de Burgos, que vol ingressar a la clerecia, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que li confereixi la primera tonsura. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 231r-231v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere Riglós, clergue de la diòcesi de Tarragona, monjo del monestir del Sants Antoni i Jeroni i canonge regular de sant Antoni, a la diòcesi de Vienne, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que el promogui als graus del diaconat i el presbiterat. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 232v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Un benefici perpetu de l’església de Santa Maria de Burgos havia estat vacant durant tant de temps que la seva col•lació havia retornat a la seu romana. // El suplicant Alfonso de Lerma, clergue de la diòcesi de Burgos, escriptor i familiar del papa, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 233r-233v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Gabriel de Castellón, ardiaca d’Hurros?, a l’església de Jaca, Juan de Pomer, canonge d’Osca, i Baltasar de Monzal?, porcionari a l’església de Tarassona, havien renunciat en mans del papa “causa permutationis” l’ardiaconat, la canongia amb prebenda i la porció, respectivament. // Tots tres i Juan de Conchillos (“Concillos”), canonge de l’església de Santa Maria de Rocha, a la diòcesi de Saragossa, preceptor d’Aguilar i rector de les esglésies parroquials de Valdehorna i Villanueva “invicem perpetuo unitatis”, supliquen que s’admeti la renúncia, es concedeixi l’ardiaconat a Juan de Pomer, la canongia amb prebenda a Baltasar i la porció a Juan de Conchillos, i s’assigni a Gabriel una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de les esglésies de Rocha i de Tarassona que Joan de Conchillos posseïa i que aquest pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 235v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Barrionuevo, "scolaris" de la diòcesi de Sigüenza, que vol ingressar a la clerecia, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que li confereixi la tonsura. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 238v-239r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de García Ramírez, familiar i continu comensal d’Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca i vicecanceller pontifici, sobre una súplica que havia presentat per obtenir una dispensa dels estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó que establien que només obtindrien beneficis els residents a les diòcesis d’aquests. “Concessum ut petitur in presentia domini pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 240r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un jutge entre el suplicant Pedro Ximénez de Enciso, possessor, i Antonio Gutiérrez, clergue de la diòcesi de Calahorra, sobre la possessió d’un benefici simple servitori de l’església parroquial de Santa Maria de Vallescura? (“Valescuri”), a la mateixa diòcesi. Per tal que la causa arribés a la seva conclusió, Pedro havia renunciat el benefici a favor d’Antonio que, a canvi, li havia de pagar una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’aquest. // El suplicant sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’aquesta pensió anual. “Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Una altra còpia de la súplica es troba amb data 1492/10/01 al reg. Suppl. 961, ff. 173r-173v.

Reg. Suppl. 965, 241v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Gonzalo de Castello, prior del monestir de Sant Vicent de Pombeiro de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Lugo, havia cedit aquell priorat en mans del papa. // Gonzalo i un altre suplicant, Arias de Castello, prevere de la mateixa diòcesi, supliquen que s’admeti la renúncia, i que es concedeixi a Arias la gràcia especial de la provisió del priorat i a Gonzalo una pensió anual de 12.000 morabatins que Arias i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 243r-243v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Pedro de Fuentes?, rector de l’església parroquial del lloc de Villar de los Navarros, del territori de Daroca, a la diòcesi de Saragossa, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’erigir una vicaria perpètua per a la cura d’ànimes a la mateixa església. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 244r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Andrés López de Lara, clergue de la diòcesi de Burgos, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple servitori de sant Luci, a la ciutat de Toledo, vacant per la mort d’Egidio (o Gil) González, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 183v-184r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El suplicant Fernando de Ravaray?, clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar i continu comensal d’Ascanio [Sforza], cardenal de Sant Vito, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquests regnes. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies