Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 965, 184v-185r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Sant Esteve del lloc de Guesa, a la diòcesi de Pamplona, vacant per la mort de Juan de Sparsa, havia estat concedida per l’autoritat ordinària al suplicant Rodrigo de Sparsa, clergue de la mateixa diòcesi. Més tard s’havia obert una causa entre ell i Luis de Ripalda “assertum clericum”, sobre la seva possessió. // El suplicant sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i de poder unir-lo amb l’església parroquial d’Iciz, que posseïa per la mort de Sancho de Iciz, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 186v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Una canongia amb prebenda de l’església de Mallorca vacant per la mort de Gaspar Descatllar, familiar d’[Oliviero Carafa], cardenal bisbe “sabinensis”, havia estat concedida a aquest cardenal, que l'havia cedit en mans del papa. // El suplicant Joan Mir, capellà perpetu de Sant Esteve, a la mateixa església de Mallorca, familiar i continu comensal del cardenal, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La butlla corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Lat. 926, ff. 78v-81r.

Reg. Suppl. 965, 187v-188r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, una pensió anual de 50 ducats sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial de Mosqueruela, a la diòcesi de Saragossa, que ha de pagar el suplicant Martín Zapata, tresorer de l’església de Toledo, com a possessor. // El suplicant sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de reduir la pensió a 20 ducats. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 188v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Andrés Gonzalez, clergue de la diòcesi d’Astorga, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Sant Miquel de la ciutat de Villar de Ciervos, a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Martín Alonso, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 189r-189v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Lorenzo Maldonado, clergue de Salamanca i “scolaris” del col•legi dels espanyols a l’Estudi de Bolonya, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder estudiar un altre dret a l’Estudi de Salamanca. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 191v-192r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial d’El Espinar, a la diòcesi de Segòvia, vacant, havia estat concedida al suplicant Guillermo Beltrán (“Bertrandi”), ardiaca de Neudos?, a l’església de Santiago de Compostel•la, i a Pedro Vázquez del Pinar?, clergue de la diòcesi de Segòvia, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. El suplicant Guillermo havia renunciat als drets que posseïa sobre el benefici a favor de Pedro que, a canvi, li va pagar una pensió. // El suplicant sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de crear una comissió de prohoms per absoldre’l del jurament fet amb Pedro i retornar-li els drets que posseïa sobre el benefici. "Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie".
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 192r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Roderic Roís de Corella, rector de l’església parroquial de Cocentaina (“Cocitayna”), a la diòcesi de València, familiar i continu comensal del papa, de 18 anys d’edat, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder rebre qualsevol tipus de benefici, a més de l’església que ja posseeix. "Fiat ut petitur R[odericus]".
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria
 • Observacions: La butlla corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Vat. 773, ff. 209v-212v.

Reg. Suppl. 965, 193r-193v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Peralucha? [La Peraleja?], a la diòcesi de Conca, vacant per la mort d’Enrique Rullius?, havia estat concedida al suplicant Pedro de Caños?, clergue de la mateixa diòcesi i familiar i continu comensal del papa. // El suplicant sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga per prendre’n possessió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 193v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’alguns jutges fora de la cúria romana entre les suplicants Juana Díaz de Cervos?, Sancha Fernández i María López, monges, sobre l’administració i el càrrec d’abadessa del monestir de Sant Joan de Lacona?, a la diòcesi de Lugo, de l’orde de Sant Benet. La causa restava indecisa en primera instància. Com que la causa no arribava a la seva conclusió, Sancha i María havien cedit els seus drets sobre el monestir i Juana havia estat nomenat abadessa. Per contribuir a la pau, Elisabet, abadessa dels monestirs de Sant Pere de Dozón i de Sant Pere de Ansemil “invicem canonice unitis”, havia cedit el de Dozón, que després havia estat concedit a Sancha. // La suplicant Elisabet sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió de 6.500 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels monestirs de Sant Joan i Sant Pere de Dozón que Sancha i Joana pagaran. "Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie".
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 194r-194v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El mestre Gonçal Roís, clergue de la diòcesi de Saragossa, escriptor i familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d'una absolució i rehabilitació per alguns esdeveniments que van tenir lloc abans de ser escriptor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 965, 195r-195v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Felino de Sandeis, auditor del sacre palau apostòlic, entre Juan Garcia, monjo de l’orde de Sant Agustí, i Luis Mendoza? “assertum monachum reum intrusum” sobre la possessió del priorat de Sant Marti extra murs del lloc de Madrid?. La causa restava indecisa en primera instància. Com que l’auditor havia expressat un judici a favor de Juan, Luis havia recorregut a [Giovanni Antonio Sangiorgio], bisbe d’Alessandria. // El suplicant Joan sol•licita que s’ordeni al bisbe que, en cas de “si neutri”, li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 195v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El priorat de l’església de Saragossa de l’orde de Sant Agustí havia estat concedit a Roderic de Borja, aleshores cardenal bisbe “ostiensis”. Més tard, Roderic l’havia cedit en mans del papa Innocenci VIII, que havia concedit una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix benefici al suplicant Pedro Sarchel, en aquell moment de 16 anys d'edat i que quan en tingués 20 anys podria rebre'l en comanda. // El suplicant, ara de 20 anys i tresorer de Ferran “Castelle et Legionis regis”, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del priorat. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 965, 196v-197r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església d’Agrigent havien quedat vacants per la renúncia de Paolo de Spataro, el seu últim possessor. // El suplicant Joan Lluís Soler, clergue de Palerm i familiar i continu comensal del papa, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 201v-202r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial del lloc de Santa Cruz, a la diòcesi de Sogorb, vacant per voluntat del papa, havia estat incorporada a la canongia i prebenda que posseïa el suplicant Joan Marrades, familiar i continu comensal del papa, doctor en decrets, canonge i “precentor” de les esglésies de Sogorb i de Santa Maria d’Albarrasí “invicem unitarum”. Tot seguit, Joan havia cedit l’església de Sant Cruz en mans del papa i havia sol•licitat la dissolució de la incorporació. // El suplicant i Francesc de Lore, canonge de Sogorb i de Santa Maria d’Albarrasí, supliquen que s’extingeixi la unió i s’admeti la renúncia, i que se li concedeixi a Francesc la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial i a Joan una pensió anual que el mateix Francesc li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 203v-204r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Montparler?, àlies Sabater, clergue de la diòcesi de Tarragona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la canongia amb prebenda de l’església d’Elna, l’església parroquial de Lotre? i el benefici perpetu dit “domeria” a la diòcesi d’Elna, vacants per la mort de Simeó Fuster, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 204r-204v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Valladolid, a la diòcesi de Palència, vacants per la mort de Juan Sánchez de Haro, havien estat concedides per l’autoritat ordinària a Juan López de Calatayud, clergue de la mateixa diòcesi. Més tard s’havia obert una causa davant d’un auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Martín Sánchez de Soria, clergue de la diòcesi d’Osma, Juan Álvarez i Juan de Torquemada, clergues de les diòcesis de Sogorb i Palència, i Alfonso de Ascuna, “assertus clericus”, d’una part, i Juan López, de l’altra, sobre la possessió d’aquella canongia amb prebenda. L’auditor havia dictat una sentència favorable a Juan López, però Alfonso l’havia recorregut. Per tal que la causa arribés a la seva conclusió, Juan López havia cedit la canongia en mans del papa. // El suplicant Martín, familiar de Rodrigo Pérez de Valladolid, escriptor de lletres apostòliques, sol•licita que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 205v-206r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego de Tolosa (“Tollosa”), clergue de la diòcesi d’Àvila, perpetu beneficiat de l’església de Sant Pere d’Olmedo, a la mateixa diòcesi, havia estat absent durant més de nou anys del benefici, per la qual cosa aquest s’havia considerat vacant. // El suplicant Diego del Castillo, prevere, preceptor de la preceptoria de Santa Maria de los Castellanos, de l’orde dels Teutònics, a la diòcesi de Zamora, i familiar de Celso [Mellini], bisbe de Montefeltro, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 213r-213v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La prepositura de Sant Tomàs de Riudeperes havia estat vacant durant tant de temps que la seva col•lació havia retornat a la seu romana. // El suplicant Joan Fuster, canonge de Santa Maria de Lledó, de l’orde de sant Agustí, a la diòcesi de Girona, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 214v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Múnia, àlies Múria, prevere de València, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de dos beneficis perpetus simples “invicem perpetuo unitis”, “uno ad beate Marie et alio eiusdem beate Marie altaria sitis” a l’església parroquial de Sant Martí de València, vacants per la mort de Climent Segura, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 144r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Pedruño, clergue de la diòcesi de Oviedo, familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Santa María de Intralgo? [Entralgo], a la mateixa diòcesi, vacant per la mort del seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 144r-144v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Santa María de Trasierra i el benefici simple servitori de Santa María de Laro?, a la diòcesi de Conca, vacants per la mort de Pedro Sánchez, havien estat concedits al suplicant Pedro de Ledesma, clergue de Toledo i familiar i continu comensal del papa, “vigore gratie expectative” del papa Innocenci VIII. // El suplicant, que té dubtes sobre la concessió, sol•licita que se li faci una nova provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 146r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando Pérez de "Azenedo" [Acevedo], clergue de la diòcesi de Lleó, familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple perpetu presbiterial de l’església de Santa María del Castillo, a la ciutat de Torremormojón, a la diòcesi de Palència, vacant per la mort d’Esteban Rodríguez. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 146v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bernardino Gambera [Gamberia], clergue sense diòcesi i sotsdiaca, havia renunciat en mans del papa el benefici simple servitori de l’església de Sant Nicolau de Requena, a la diòcesi de Conca, que posseïa. // Juan Abril, clergue de Còrdova, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 147v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’autoritat ordinària havia concedit a Filippo de Graveo, “asserto agrigentino”, la canongia amb prebenda de l’església d’Agrigent, vacants per la renúncia de Paolo de Spataro. // El suplicant Joan Lluís Soler, clergue de Palerm, familiar i continu comensal del papa, suplica que es privi Filippo de la canongia amb prebenda perquè s’ha demostrat indigne de la provisió, i que siguin concedides a ell mateix. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 148v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso López havia renunciat l’arxiprestat rural del lloc de Villena, a la diòcesi de Cartagena, que posseïa per voluntat del bisbe de Cartagena i que després havia estat assignat per autoritat ordinària al suplicant Sancho García de Medina, familiar i continu comensal del papa i perpetu beneficiat de l’església parroquial de Sant Jaume del mateix lloc. // El suplicant sol•licita la gràcia especial de poder erigir l’arxiprestat en benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Observacions: La corresponent butlla es troba al reg. Vat. 744, ff. 342v-344v.

Reg. Suppl. 965, 151r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gómez de Folgoso, abat del monestir de Sant Julià de Samos i Fernando de Castillo, abat del monestir de San Vicente del Pino a Monforte de Lemos, tots dos a la diòcesi de Lugo i de l’orde de Sant Benet, havien renunciat els monestirs en mans del papa “causa permutationis”. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els beneficis als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 151v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso de Montalvo, frare del monestir de la Mejorada, de l’orde dels frares ermitans de Sant Jeroni, a la diòcesi d’Àvila, suplica la gràcia especial d’ésser transferit a l’orde de Sant Agustí i una dispensa per “defectu natalium”. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 157v-158r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Sixt IV havia concedit a Ludovico Lagane?, després familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, que pogués passar de l’orde dels frares predicadors al de Sant Agustí. Més tard, el mateix havia obtingut un benefici de l’altar de Santa Anna i i Ildefons a la capella dita del papa Calixt III, a l’església de Santa Maria de Xàtiva (“Gativa”), a la diòcesi de València, “quod de iure patronatus laicorum existit”, i un altre benefici “sine cura” de l’altar del Sant Pare en una església de València. // Ludovico suplica que se li concedeixi la gràcia especial de ser absolt per qualsevol censura i excés en què havia incorregut en deixar el seu orde per un altre, i una dispensa per mantenir els beneficis que posseeix. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 159v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lluís de Vic, clergue de València, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de ser absolt de l’acusació d’haver assassinat un noi. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 161v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bernardino [de Carvajal], bisbe de Badajoz, havia renunciat en mans d’un jutge l’ardiaconat de Toro, a l’església de Zamora, que posseïa. Més tard, el papa Innocenci VIII li havia concedit una “licentia regredendi” en el cas que el benefici quedés vacant. // Com que l’ardiaconat estava ara vacant per la mort de Benito de Chaves, el seu últim possessor, el suplicant sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’una nova provisió del mateix perquè té dubtes sobre la lletra “regredendi”. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies